5340.1002021 Гильза цилиндра (пр-во FEDERAL MOGUL)